Privacyverklaring

Algemeen

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Onze website kan over het algemeen zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals bezochte pagina's of namen van bezochte bestanden, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden zonder dat deze gegevens direct aan uw persoon gekoppeld kunnen worden. Persoonlijke gegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.


Fonts

Deze site gebruikt geen webfonts voor de weergave. Daarom worden geen persoonlijke gegevens aan derden doorgegeven.


Cookies

Deze site maakt geen cookies aan.

Home